ระบบสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16

 
 
คำที่ต้องการค้น
ตำแหน่ง/ส่วนราชการ สำนักงาน บ้านพัก
ภายใน สส.ทหาร ทศท.(043) มท. ภายใน ทศท.
บ้านพักนายทหาร H 3 - - - - 25853 -
บ้านพักนายสิบแถว จ.4 - - - - 25856 -
บ้านพักนายสิบแถว จ.5 - - - - 25857 -
บ้านพักนายสิบแถว ฉ.6 - - - - 25858 -
บ้านพักนายสิบแถว ฉ.7 - - - - 25859 -
บ้านพักนายสิบแถว ง.8 - - - - 25860 -
รอง ผบ.พล.ร.6 (1) 25503 563061 42384 25802 563061
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 25534 - - - - -
โรงเลี้ยง 25861 - - - - -
บก.รพ. 25750 232-2358 - - - -
ผอ.รพ. 25751 - - - 25757 -
รอง ผอ.รพ. 25752 - - - 25762 -
บ้านพักพยาบาล - - - - 25753 -
แผนกทะเบียน 25754 - - - - -
แผนก พธ. 25755 - - - - -
ห้องฉุกเฉิน 25756 - - - - -
ห้องตรวจโรค 25757 - - - - -
ห้องจ่ายยา 25758 - - - - -

<< ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธการและการฝึก ป.พัน.16 ( หมู่เสก )