ระบบสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16

 
 
คำที่ต้องการค้น
ตำแหน่ง/ส่วนราชการ สำนักงาน บ้านพัก
ภายใน สส.ทหาร ทศท.(043) มท. ภายใน ทศท.
ห้องรอคลอด 25763 - - - - -
ห้องคลอด 25764 - - - - -
ห้องประชุม 25769 - - - - -
โรงไฟฟ้า 25774 - - - - -
ศกม.พล.ร.6 25777 - - - - -
บ้านพัก หน.แผนกส่งกำลังและบริการ - - - - 25775
ฝ่ายเก็บเงินรายได้ 25543 - - - - -
ศรภ. 25999 - - - - -
กองรักษาการณ์ พล.ร.6 25733 - - - - -
ป้อม สห. ประตูวัดอโสกวนาราม 25717 - - - - -
ป้อม สห. ประตูหลังค่ายฯ 25718 - - - - -
ป้อม บ.โนนสมบูรณ์ 25971 - - - - -
ป้อม ตร. หน้า รพ.ค่ายฯ 25961 - - - - -
ป้อม รพ.ค่ายฯ 25962 - - - - -
หลุม 7 25663 - - - - -
ศปย.พล.ร.6 25538 232-2328 563058-9 42383 - -
ที่พักแคดดี๊ 25668 - - - - -
คลับเฮ้าท์ 25672 - 563216 - - -

<< ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธการและการฝึก ป.พัน.16 ( หมู่เสก )