ระบบสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16

 
 
คำที่ต้องการค้น
ตำแหน่ง/ส่วนราชการ สำนักงาน บ้านพัก
ภายใน สส.ทหาร ทศท.(043) มท. ภายใน ทศท.
ร้านค้า ส.พัน.6 25678 - - - - -
บ้านพัก น.โทรศัพท์ - - - - 25890 -
บ้านพักนายสิบแถว ง.1 - - - - -
บ้านพักนายสิบแถว ง.2 - - - - 25898 -
บ้านพักนายสิบแถว ค.3 - - - - 25896 -
บ้านพักนายสิบแถว จ.7 - - - - 25891 -
ศูนย์เคเบิ้ล TV 25667 - - - - -
บ้านพักนายสิบแถว ง.3 - - - - 25899 -
บ้านพัก ผบ.ร้อย วศข.ส.พัน.6 - - - - 25893 -
ประจำตู้ชุมสาย 25888 - - - - -
ฝกร.พล.ร.6 25519 - - - - -
ศูนย์โทรศัพท์ฯ 25500 - - - - -
ห้องเครื่องโทรคมนาคม 25671 - - - - -
ห้องเครื่องชุมสาย 25998 - - - - -
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 25666 - - - - -
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 25974 - - - - -
บก.พัน.สร.ที่ 6 25680 232-2354 563068 - - -
ผบ.พัน.สร.ที่ 6 25681 - - - 25902 -

<< ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] หน้าถัดไป>>
พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธการและการฝึก ป.พัน.16 ( หมู่เสก )